Monthly Archives: Maj 2021

1. Ogłoszenie wyników egzaminu – 2 lipca 2021 r.

2. Wydanie zdającym zaświadczeń o wynikach – 9 lipca 2021 r. w sekretariacie szkoły według harmonogramu:
– klasa VIII a   800 – 1000
– klasa VIII b 1000 – 1200
– klasa VIII c 1200 – 1400

Przypominamy, że w dokumencie „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA 2” znajdują się:
– Informacja: „Wyniki egzaminu ósmoklasisty” – str. 55;
– Informacja: „Wgląd do sprawdzonej pracy” str. 50.

Informator E8

W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Zdrowo i Sportowo. Akcja ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat). Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom  i poprawia odporność organizmu. Zdrowe nawyki trwają przez całe życie. Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji. Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

Potwierdzeniem udziału szkoły w akcji jest otrzymany certyfikat. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję.

Certyfikat dla koordynatora

Malwina Kłosek

Zapraszamy na zebrania klasowe.

Ze względu na obowiązujące wytyczne prosimy o przybycie 1 rodzica (opiekuna prawnego)/ ucznia. Przypominamy o dezynfekcji rąk przy wejściu i zasłanianiu ust i nosa maseczką.

Zebrania rozpoczynają się o godz. 17.00 w wyznaczonych salach.

 Prosimy o przejście do sal przez wyznaczone wejścia:

– Wejście na małą salę gimnastyczną – bezpośrednio od strony parkingu (nie trzeba wchodzić przez korytarz szkoły);
– Wejście do kawiarenki na parterze (sala nr 4) – przez korytarz główny;
– Wejście do auli – przez szatnię od strony boiska.

Zebrania z rodzicami – harmonogram

Organizacja egzaminu E8 w naszej szkole

I. Termin główny egzaminu ósmoklasisty:
1. Język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. Matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
3. Język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

II. Wejście do szkoły i do sali egzaminacyjnej
1. Uczniowie poszczególnych klas przychodzą na egzaminy w wyznaczonych przedziałach czasowych i udają się wyznaczonym wejściem do wskazanych przez nauczycieli sal egzaminacyjnych (imienny wykaz uczniów przydzielonych do poszczególnych sal zostanie umieszczony również na drzwiach sali):
a) klasa 8a godzina 8.10
b) klasa 8b godzina 8.20
c) klasa 8c godzina 8.30

Egzamin z języka polskiego i matematyki
Wejście od placu zabaw Duża sala gimnastyczna Uczniowie bez dostosowań
Wejście główne lub od strony parkingu Mała sala gimnastyczna Uczniowie z dostosowanymi warunkami sprawdzianu
Sala 24
Sala 31
Sala 34

 

Egzamin z języka angielskiego
Wejście od placu zabaw Sala 31 Uczniowie bez dostosowań
Sala 34
Sala 43
Sala 45
Wejście główne lub od strony parkingu Sala 35 Uczniowie z dostosowanymi warunkami sprawdzianu
Sala 36
Sala 39
Sala 41
Sala 48

2. Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; nauczyciel losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować. Uczniowie oczekujący przed salą egzaminacyjną na losowanie stolika powinni zachować odstęp (co najmniej 1,5 m) od innych zdających.
3. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany.
4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
5. Po zakończeniu pracy z arkuszem i otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym w sali i szkole.
6. Po zakończonym egzaminie uczeń opuszcza szkołę.

KLASY VIII nie wracają do szkoły na nauczanie hybrydowe
 Nauczanie hybrydowe w klasach IV – VII
w dniach 17 – 21 maja 2021 r.

Rozporządzenie MEiN  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 4. 5 i 6 zobowiązuje nas do wprowadzenia  17  maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. nauczania  w tzw. systemie hybrydowym  (50 proc./50 proc.).
Według informacji z ostatniej chwili rozporządzenie zostanie znowelizowane – nauczanie hybrydowe nie obejmie klas VIII.
Dodatkowo otrzymaliśmy informację o przesunięciu terminu szczepień dla nauczycieli (nie mamy wpływu na termin i godzinę), dlatego 20 maja br. (w czwartek) wszyscy uczniowie uczestniczą we wskazanych przez nauczycieli zajęciach zdalnych – część zajęć się nie odbędzie ze względu na wyznaczone nauczycielom godziny szczepień.

PRZEDSTAWIAMY ZMIENIONY HARMONOGRAM zajęć stacjonarnych w naszej szkole – w wyznaczonych w tabeli dniach uczniowie przychodzą na lekcje do szkoły, w pozostałe dni lekcje odbywają się zdalnie.
Od 24 maja br. do 28 maja br. mamy dodatkowe dni wolne; w dniach 25, 26, 27 maja br. odbywa się egzamin ósmoklasisty.
31 maja br.  wszyscy wracamy do szkoły.

Dzień Klasy, które przychodzą
na lekcje do szkoły
Klasy, które pozostają na nauczaniu zdalnym w domu
PN 17.05 IV a, b, c,
V a,
VI as, b
VI c, d,
VII a, b, c, d,
VIII a, b, c
WT 18.05 VI c, d,
VII a, b, c, d
IV a, b, c,
V a,
VI as, b
VIII a, b, c
ŚR 19.05 IV a, b, c,
V a
VI a, b
VI c, d,
VII a, b, c, d
VIII a, b, c
CZ 20.05 Nauczanie zdalne ze względu na szczepienie nauczycieli  wszystkie
PT 21.05 VII a, b, c, d,
VI c, d
IV a, b, c,
V a,
VI a, b,
VIII a, b, c