Daily Archives: 10 czerwca 2021

Od 17 czerwca rozpoczyna się oddawanie podręczników w klasach 4-8 według podanego harmonogramu:

– 17 czerwca (czwartek) – 4 i 5 klasa;
– 18 czerwca (piątek) – 7 klasy;
– 21 czerwca (poniedziałek) – 8 klasy;
– 22 czerwca (wtorek) – 6 klasy.

Oddawanie podręczników w klasach 1-3 – harmonogram:
22 czerwca – wtorek:
– 4 lekcja – 1a;
– 5 lekcja – 1b;
23 czerwca – środa:
– 1 lekcja – 2b;
– 2 lekcja – 2a;
– 3 lekcja – 3a;
– 4 lekcja – 3b;
– 5 lekcja – 3c.

Prosimy, aby wyznaczonego dnia dziecko miało przygotowany komplet podręczników. Najlepiej przynieść książki wcześniej do szafek.

Uczniowie, którzy będą nieobecni w wyznaczonym terminie, zgłoszą się do biblioteki najpóźniej do 23 czerwca.  Można oddać niepotrzebne podręczniki przed 17 czerwca.

Bardzo zniszczone książki (zalane, porozrywane) zostaną ocenione przez komisję. Rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani przez sekretariat o konieczności wpłacenia odpowiedniej kwoty za zniszczone książki.

Prosimy o przestrzeganie harmonogramu – biblioteka musi odnotować około 5 tysięcy zwracanych podręczników.

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Rybniku wynajmie od 1 września 2021 r. pomieszczenie na sklepik szkolny.

Osoby zainteresowane taką działalnością prosimy o kontakt:
Szkoła Podstawowa nr 5 w Rybniku
dr. Mariana Różańskiego 14a
tel. 32 422 12 81