Daily Archives: 22 września 2021

1. 12.11.2021 r. (piątek po święcie)
2. 07.01.2022 r. (piątek po święcie)
3. 02.05.2022 r. (poniedziałek przed świętem)
4. 23.05.2022 r. (poniedziałek przed egzaminami – szkolenie, przygotowanie sal)
5. 24.05.2022 r. egzamin
6. 25.05.2022 r. egzamin
7. 26.05.2022 r. egzamin
8. 17.06.2022 r. (piątek po święcie)