Monthly Archives: październik 2021

Telefon wsparcia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku ma na celu udzielenie pomocy w trudnych chwilach. Pracownicy Poradni udzielą informacji o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc, a także o procedurach jakie należy podjąć. Można będzie również uzyskać wskazówki, co do sposobów pokonywania trudności.

Numer konta Rady Rodziców dla wpłacających do banku:
PKO Bank Polski 87 1020 2472 0000 6702 0538 3346
– w tytule przelewu podać: składka na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5, imię i nazwisko dziecka, klasa

W związku z coraz większą liczbą zachorowań przypominamy o obowiązujących zasadach – noszeniu maseczek w przestrzeniach wspólnych, częstej dezynfekcji rąk, zachowaniu dystansu, procedurach załatwiania spraw w szkole i przedszkolu.

Ponieważ decyzją Sanepidu dwie klasy naszej szkoły objęte są kwarantanną, rodziców i opiekunów prosimy o współpracę w uświadamianiu dzieciom konieczności bezpiecznych zachowań w celu uniknięcia zakażenia. Prosimy o sprawdzanie samopoczucia dzieci przed wyjściem do szkoły i przedszkola i niewysyłanie do szkoły i przedszkola dzieci chorych, przeziębionych, skarżących się na złe samopoczucie.

Uwaga:

W celu uzyskania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, należy złożyć u pracodawcy oświadczenie (druk ZUS – ZAS-36) podając jako powód nieprzewidziane zamknięcie szkoły lub przedszkola.