Daily Archives: 11 stycznia 2022

Przypominamy ważne terminy:

1. Wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I półrocze: do 24 stycznia br.

2. Konferencja klasyfikacyjna: 26 stycznia br.

3. Koniec I półrocza: 28 stycznia br.

4. Wywiadówki: 31.01 – 04.02.br. według harmonogramu, który ustalamy.

5. Ferie zimowe: 14 – 27.02.br.