Daily Archives: 26 stycznia 2022

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 27.01.2022 do 11.02.2022 uczniowie klas 5-8 przechodzą na nauczanie zdalne.