Daily Archives: 9 maja 2022

1. Regulamin przydziału uczniów do klas I – ważne informacje (zwłaszcza punkt 2.) i daty!
Regulamin przydziału do klas I 2022_2023

2. Spotkanie z rodzicami: 30 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00

3. Podręczniki i ćwiczenia:
Wszystkie podręczniki i ćwiczenia (oprócz religii) zapewnia szkoła. Rodzice, którzy zadeklarują udział dziecka w lekcjach religii zobowiązani są do zakupu we własnym zakresie podręcznika „Poznaję Boży świat” wyd. Jedność.

4. „Wyprawkę pierwszoklasisty” zamieścimy na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń 04 lipca br.