Daily Archives: 17 maja 2022

Przypominamy!

23 maja br. (poniedziałek) jest w naszej szkole dodatkowym dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Świetlica zapewnia w tym dniu zajęcia opiekuńcze.
24, 25, 26 maja br. to dodatkowe dni wolne ze względu na EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.
27 maja br. (piątek) lekcje odbywają się według planu, tzn. przychodzimy do szkoły.

Ponieważ za miesiąc mamy konferencję klasyfikacyjną, warto jeszcze w tym tygodniu ustalić z nauczycielami przedmiotów, co można zrobić w tym wolnym czasie, żeby poprawić jakąś gorszą ocenę, zlikwidować braki, uzupełnić coś, co ciąży jako zaległość… Możliwości jest dużo, trzeba tylko chcieć i zadbać o swoje oceny!

„Jestem, gdy jestem dobry. Oto jedyna miara mojego człowieczeństwa.”

Kolejny raz pokazaliśmy, że chcemy i umiemy pomagać. Zebrane produkty zasilą „Półki dobra”. Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy włączyli się w akcję pomocy Uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym w Rybniku.