Daily Archives: 4 maja 2024

Jakub Jakubowski odebrał list gratulacyjny i nagrodę z rąk Śląskiej Kurator Oświaty – Pani Aleksandry Dyli.

Uczeń klasy 7c, Jakub Jakubowski, znalazł się w gronie 9 Laureatów z województwa śląskiego, którzy w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych uzyskali 100%.

Jakub, finalista z historii, jest jedynym rybniczninem, który może poszczycić się tak doskonałym wynikiem. 23 kwietnia brał udział w gali najlepszych absolwentów. Miała ona miejsce w Sali Sejmowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Jakub otrzymał list gratulacyjny oraz nagrodę z rąk Śląskiej Kurator Oświaty.Gratulacje otrzymał również od Wojewody Śląskiego i Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Warto przypomnieć, że Jakub uczęszcza dopiero do 7 klasy, do wojewódzkiego konkursu z historii przygotowywał Go Pan Franciszek Podleśny.

Sukces Jakuba to wielka duma dla naszej szkoły.

Artykuł w „Dzienniku Zachodnim”