Dyrekcja                                          

dyr. Sabina Malgrab

zast. dyr. Teodora Stawiarz

 

Edukacja wczesnoszkolna         

Mirosława Skowronek – wychowawca 1a

Agnieszka Ostrzołek – wychowawca 1b

Renata Kukawka – wychowawca 1c

Aleksandra Damec – wychowawca 2a

Wioleta Szymańska – wychowawca 2b

Iwona Żyła – wychowawca 3a

Zuzanna Sobiech – wychowawca 3b

Ewa Cichecka-Żbikowska – wychowawca 3c

 

Język polski                                    

Aleksandra Fuchs – wychowawca 5b

Beata Kojzar

Beata Rachniowska – wychowawca 4a

 

Historia   

Joanna Figura                  

Franciszek Podleśny – wychowawca 7c

 

Język angielski     

Monika Gregorek

Dominika Palenga-Łazińska – wychowawca 6c

Magdalena Rydzyńska – wychowawca 7b

 

Język niemiecki                             

Anna Tront-Furgoł

 

Matematyka                                  

Maria Sworowska – wychowawca 8a

Joanna Walisko – wychowawca 7a

 

Przyroda                                         

Joanna Królikowska

 

Fizyka                                

Anna Bujoczek

 

Biologia                                           

Sylwia Adamczyk

 

Geografia                                        

Patrycja Zoremba – Piszczan – wychowawca 5a      

 

Chemia                             

Czesława Nowak

 

WOS                                  

Franciszek Podleśny

 

Informatyka                                   

Anna Bujoczek – wychowawca 6b

Anna Wilczek

 

Muzyka                                           

Grażyna Krząkała

 

Technika                                     

Anna Bujoczek

 

Plastyka

Joanna Gryniewicz

 

Wychowanie fizyczne                                

Barbara Golec – wychowawca 4b

Jolanta Kasiak – wychowawca 6a

Teodora Stawiarz

 

Edukacja regionalna                                   

Franciszek Podleśny

 

Wychowanie do życia w rodzinie                           

Franciszek Podleśny

 

Religia          

Grażyna Krząkała

ks. Michał Wala

Patrycja Zoremba-Piszczan

 

Pedagog szkolny, pedagog specjalny

Agnieszka Kaczyńska

 

Psycholog

Martyna Psota

 

Logopeda      

Anna Brzozowska

 

Bibliotekarz                                        

Ewa Łopatka

Anna Wilczek

 

Świetlica                                          

Karina Rybka

Aleksandra Sołowczuk

Barbara Szymczyk

 

Doradztwo zawodowe

Anna Bujoczek

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych                             

Franciszek Podleśny