Zarząd Rady Rodziców 2021/2022:

21 września 2021 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców szkoły, podczas którego wybrano nowy zarząd Rady Rodziców spośród przedstawicieli rodziców reprezentujących wszystkie oddziały szkolne.

W skład nowego Zarządu Rady Rodziców weszli:
1. Katarzyna Uracz – Krzyżanowska – przewodnicząca
2. Wioleta Kretek – zastępca
3. Marcin Wojciechowski – skarbnik
4. Danuta Wowra – sekretarz
5. Daria Krak – Sulowska – członek zarządu
6. Magdalena Hodór – członek zarządu

Numer konta Rady Rodziców dla wpłacających do banku

PKO Bank Polski 87 1020 2472 0000 6702 0538 3346

Wysokość  dobrowolnej składki na Radę Rodziców w  roku szkolnym 2021/2022 wynosi 130 zł na rok. W przypadku rodzeństwa rodzice wpłacają jedynie 130 zł.


Zarząd Rady Rodziców stanowi reprezentację Szkolnej Rady Rodziców.
Jest przedstawicielem statutowego organu Szkoły
Spotkania Zarządu odbywają się średnio jeden raz w miesiącu

Regulamin RR ZSP nr 5 – nowelizacja 07.10.2020

Regulamin Rady Rodziców – stara wersja