Zarząd Rady Rodziców 2023/2024:

12 września 2023 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców szkoły, podczas którego wybrano nowy zarząd Rady Rodziców spośród przedstawicieli rodziców reprezentujących wszystkie oddziały szkolne.

W skład nowego Zarządu Rady Rodziców weszli:
1. Antonina Bystřický-Lodzińska – przewodnicząca
2. Magdalena Hodór – zastępca
3. Marcin Wojciechowski – skarbnik
4. Agnieszka Makselon – sekretarz
5. Anna Krasucka – członek zarządu
6. Anna Karpińska – członek zarządu

Zarząd Rady Rodziców stanowi reprezentację Szkolnej Rady Rodziców. Jest przedstawicielem statutowego organu Szkoły. Spotkania Zarządu odbywają się średnio jeden raz w miesiącu.

Kontakt mailowy:  rr.sp5rybnik@gmail.com


SZKOLENIE FAMILY LINK

Szkolenie Family Link


REGULAMIN RR

Regulamin RR ZSP nr 5 – nowelizacja 07.10.2020

Regulamin Rady Rodziców – stara wersja


HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY RODZICÓW NA ROK 2023/24

12.09.2023     Sprawozdawczo-wyborcze
18.10.2023
22.11.2023     mikołajki
10.01.2024
21.02.2024
13.03.2024
10.04.2024
08.05.2024
22.05.2024     Organizacja festynu
19.06.2024     podsumowanie


ZEBRANIE RR

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w środę 08.05.24 o godz. 18:00.


SKŁADKA NA RR

Numer konta Rady Rodziców dla wpłacających do banku

PKO Bank Polski 87 1020 2472 0000 6702 0538 3346

– w tytule przelewu podać: składka na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5, imię i nazwisko dziecka, klasa.

Wysokość  dobrowolnej składki na Radę Rodziców w  roku szkolnym 2023/2024 wynosi 140 zł na rok. W przypadku rodzeństwa rodzice wpłacają jedynie 140 zł.


ROZLICZENIE FESTYNU

DOKUMENTY RR


Uchwała_13_2022

Uchwała_12_2022

Uchwała_11_2022

Uchwała 10-2022

Uchwała 9-2022

Uchwała 7-2022


Uchwała 6_2022

Uchwała 5_2022

Uchwała 4_2022

Uchwała 3_2022

Uchwała 3_2022

Uchwała 2_2022

Uchwała 1_2022

Uchwała 7_2021

Uchwała 6_2021

Uchwała 5_2021

Uchwała_4_2021

Uchwała_3_2021

Uchwała_2_2021

Uchwała_1_2021

Uchwała 6_2020

Uchwała 5_2020

Sprawozdanie z działalności RR 2019_2020 – część 1

Sprawozdanie z działalności RR 2019_2020 – część 2

Uchwała 4_2020

Uchwała 3_2020

Uchwała 2_2020