2023/2024


JAK MÓWIĆ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

W tym roku, nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Jak mówić o niepełnosprawności”, którego organizatorem jest Wydawnictwo Edukacyjne – Kapelusz z Kwiatami.

Celem projektu jest:

  • uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób z niepełnosprawnościami,
  • zrozumienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • rozwijanie empatii wobec osób z niepełnosprawnościami,
  • kształtowanie tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami,
  • likwidowanie uprzedzeń i stereotypów na temat osób z niepełnosprawnościami,
  • przygotowanie do wspólnego spędzania czasu z osobami z niepełnosprawnościami.

Projekt w naszej placówce jest koordynowany przez panią psycholog Martynę Psota

Zajęcia w 1b i 2a


GODZINA MŁODYCH GŁÓW

Szkoła bierze udział w programie profilaktycznym Fundacji Unaweza „Godzina dla Młodych Głów”


TYDZIEŃ KODOWANIA 2023


W roku 2023 nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Całkowita wartość zadania – 15 000,00 zł
Kwota dofinansowania – 12 000,00 zł
Wkład własny – 3 000,00 zł
Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest realizowany jako program finansowego wspierania organu prowadzącego szkoły i skierowany m.in. do szkół podstawowych.  Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym finansowanie nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).


2022/2023

CERTYFIKATY

 W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem

Z KULTURĄ MI DO TWARZY- MIEDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Szkoła Bezpiecznego Puchatka

Tydzień Kodowania


PODZIĘKOWANIA

Podziękowanie od Stowarzyszenia Sursum Corda

 Podziękowanie  za udział w akcji na rzecz schroniska „Psia Chata”

 Podziękowanie Szkoły Specjalnej


REALIZOWANE PROJEKTY