Witajcie w SP5!


Sztandar szkolny w holu głównym


Mała sala gimnastyczna – parter


Świetlica – nad salą gimnastyczną


Biblioteka – parter


Sklepik – parter


Sala muzyczna – nr 9, parter


Sala edukacji wczesnoszkolnej – nr 21, piętro 1


Sala edukacji wczesnoszkolnej – nr 22, piętro 1


Sala języka angielskiego – nr 24, piętro 1


Sala edukacji wczesnoszkolnej – nr 25, piętro 1


Sala edukacji wczesnoszkolnej – nr 26, piętro 1


Sala edukacji wczesnoszkolnej – nr 27, piętro 1


Sala edukacji wczesnoszkolnej – nr 28, piętro 1


Sala biologii i chemii  – nr 31, piętro 1


Sala plastyki i techniki – nr 34, piętro 1


Sala matematyczna – nr 35, piętro 2


Sala historyczna – nr 36, piętro 2


Sala informatyczna – nr 37, piętro 2


Sala języka angielskiego – nr 38, piętro 2


Sala języka polskiego – nr 39, piętro 2


Sala języka angielskiego – nr 40, piętro 2


Sala języka polskiego – nr 41, piętro 2


Sala przyrodniczo-geograficzna – nr 48, piętro 2


Aula


Szatnie


Izba regionalna – szatnie