Daily Archives: 27 października 2021

W związku z coraz większą liczbą zachorowań przypominamy o obowiązujących zasadach – noszeniu maseczek w przestrzeniach wspólnych, częstej dezynfekcji rąk, zachowaniu dystansu, procedurach załatwiania spraw w szkole i przedszkolu.

Ponieważ decyzją Sanepidu dwie klasy naszej szkoły objęte są kwarantanną, rodziców i opiekunów prosimy o współpracę w uświadamianiu dzieciom konieczności bezpiecznych zachowań w celu uniknięcia zakażenia. Prosimy o sprawdzanie samopoczucia dzieci przed wyjściem do szkoły i przedszkola i niewysyłanie do szkoły i przedszkola dzieci chorych, przeziębionych, skarżących się na złe samopoczucie.

Uwaga:

W celu uzyskania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, należy złożyć u pracodawcy oświadczenie (druk ZUS – ZAS-36) podając jako powód nieprzewidziane zamknięcie szkoły lub przedszkola.