Archiwum – konkursy

Praca konkursowa dotyczy wykonania witryny internetowej. Tematyka tegorocznej edycji konkursu to „Nowoczesne technologie IT”. Szczegółowe informacje zawarto w regulaminie:

Regulamin konkursu Masterbit 2021

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o kontakt z p. Wilczek do 30.03.2021 (najlepiej poprzez Teams). Zgłoszenia uczniów do konkursu musi dokonać nauczyciel najpóźniej 31.03.2021 r.
Wysyłanie prac konkursowych: do 14.05.2021 r.

Śląski Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświaty zapraszają do udziału  konkursie “Bezpieczny w sieci”.

Najważniejsze zapisy z regulaminu:

  • Konkurs plastyczny „Bezpieczny w sieci” poświęcony jest problematyce handlu ludźmi.
  • W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego.
  • Do udziału w Konkursie mogą być zgłoszone prace wykonane w dowolnej technice plastycznej (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele, olejne, collage).
  • Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny.
  • Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników poniżej 13 roku mogą składać przedstawiciele ustawowi (rodzice/opiekunowie).
  • Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
  • Pracę należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice z dopiskiem Konkurs „Bezpieczny     w sieci” lub bezpośrednio w Biurze Podawczym ŚUW.
  • Termin zgłoszenia prac do Konkursu – do dnia 4 grudnia 2020 r.

Regulamin konkursu

Zmiana do Regulaminu_konkursu Bezpieczny w sieci – techniki plastyczne

Zmiana do Regulaminu_konkursu Bezpieczny w sieci – przedłużenie terminu

 

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia pracy:

Formularz zgłoszeniowy 

Oświadczenie rodzica

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zapraszamy do udziału w konkursach:

– Konkurs on-line „Biblioteka bez tajemnic” – żeby rozwiązać test, należy wejść na stronę joinmyquiz.com i wpisać kod: 26003336. Jako nazwę użytkownika należy podać imię, nazwisko i klasę.

– Konkursy-krzyżówki dla chętnych uczniów klas 1- 8 – tematyka dopasowana do wieku ucznia. Po krzyżówkę należy zgłosić się do biblioteki szkolnej, czas na wykonanie zadania wynosi tydzień.