Archiwum – konkursy

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursach przygotowanych w ramach Kampanii pod hasłem „Bezpieczny cyfrowy świat”, prowadzonej przez Śląską Kurator Oświaty w roku szkolnym 2023/2024.

Prace można złożyć do 26 kwietnia u p. Anny Wilczek (w bibliotece).

1. KONKURS PLASTYCZNY dla klas 1-3 – Broszura/ulotka tematyczna „Jestem bezpieczny w sieci …”

1. Przedmiotem konkursu jest broszura/ulotka będąca interpretacją tematu: Jestem bezpieczny w sieci… Praca wykonana przez ucznia powinna zachęcać do bezpiecznego korzystania z Internetu i upowszechniać informacje na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z sieci.
2. Uczestnik ma prawo w dowolny sposób ująć powyższy temat.
3. Broszura/ulotka może mieć dowolny kształt, np. składanka, harmonijka, zwój itp. wykonana w dowolnej technice plastycznej.
4. Każda przekazana praca powinna zawierać metryczkę doklejoną do pracy (nazwa szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasa, telefon kontaktowy do szkoły).
5. W swojej treści praca konkursowa nie może zawierać elementów obraźliwych lub godzić w czyjeś dobre imię.

Regulamin – Broszura/ulotka tematyczna „Jestem bezpieczny w sieci …”

Klauzula informacyjna – konieczna do dołączenia do pracy

2. KONKURS PLASTYCZNY dla klas 4-8 – Infografika porównawcza nt. „Jestem bezpieczny w sieci …” – najważniejsze informacje

1. Przedmiotem konkursu jest infografika porównawcza będąca interpretacją tematu: Jestem bezpieczny w sieci… .

Praca powinna przedstawiać zasady, o których należy pamiętać, aby korzystanie z Internetu i komputera było bezpieczne w zestawieniu z elementami, cechami, zrachowaniami, które są niepożądane.

* Infografika przedstawia informacje na jakiś temat za pomocą obrazów, wykresów i niewielkiej ilości tekstu w sposób ułatwiający ich zrozumienie i zapamiętanie. Powinna przykuwać uwagę, być przejrzysta, czytelna, a grafiki i tekst uporządkowane. Infografika porównawcza to zestawienie dwóch
lub więcej elementów mające na celu wizualizację i porównanie ich cech.

2. Uczestnik ma prawo w dowolny sposób ująć powyższy temat.

3. Dopuszczalny format infografiki porównawczej A4 lub A3 lub A2 (Uwaga: pracę formatu A3 lub A2 nie należy rolować do wysyłki, lecz złożyć na raz lub dwa razy
i umieścić w kopercie formatu A4).

4. Każda przekazana praca powinna zawierać metryczkę doklejoną do pracy (nazwa szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu kontaktowego do szkoły).

5. W swej treści praca konkursowa nie może zawierać elementów obraźliwych lub godzić w czyjeś dobre imię.

Regulamin – Infografika porównawcza nt. „Jestem bezpieczny w sieci …”

Klauzula informacyjna – konieczna do dołączenia do pracy

Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Rybniku oraz Fundację Eltrox.
Akcja ma na celu uświadomienie młodzieży szkolnej jakie zagrożenia wynikają z hejtu oraz wskazanie miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w przypadku bycia ofiarą hejtu.
Konkurs dedykowany jest dla uczniów klas I – VIII.
Każdy uczestnik może oddać tylko 1 samodzielnie wykonaną pracę plastyczną w formacie minimum A3. Praca powinna być opisana tytułem.
Osoby zainteresowane proszone są o podejście do pani pedagog w celu odebrania formularza zgłoszeniowego do konkursu.
TERMIN: do 14 marca do godz. 11.00

Plakat1

Plakat2

Ważne! Wiosnę witamy matematycznie.

21 marca odbędzie się kolejna edycja konkursu Kangur Matematyczny 2024 dla klas II-VIII.

Wpisowe wynosi 16 zł. Zapisy wraz z wpłatą u nauczycielek matematyki i wychowawczyń klas II-III do 01.03.2024.

ZAPRASZAMY.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku zaprasza serdecznie uczniów klas IV-VIII do udziału w drugiej edycji międzyszkolnego konkursu „Wartości w naszym życiu”.

Celem konkursu jest promowanie edukacji klasycznej i wiążącym się z tym wychowanie do dobra, piękna oraz prawdy. Dzięki proponowanej lekturze „Pax” Sary Pennypacker uczniowie zapoznają się z uniwersalnymi wartościami moralnymi.

Zaproszenie do udziału w konkursie

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

W związku z koniecznością wyboru najlepszych prac ze szkoły prosimy o dostarczenie rysunków do piątku – 15 marca 2024r.