Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK) informuje o wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, drugiego stopnia alarmowego CRP (2. stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury
energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Zarządzenia obowiązują od 01.03.2024 do 31.05.2024

Zarządzenie nr 16

Zarządzenie nr 17

Zarządzenie nr 18