Rada Rodziców prosi o dokonywanie zadeklarowanych wpłat na konto Rady Rodziców. Przypominamy:
Numer konta Rady Rodziców dla wpłacających do banku
PKO Bank Polski 87 1020 2472 0000 6702 0538 3346
W tytule przelewu należy napisać: składka na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5, imię i nazwisko dziecka, klasa.
Wysokość  dobrowolnej składki na Radę Rodziców w  roku szkolnym 2022/2023 wynosi 140 zł na rok.
W przypadku rodzeństwa rodzice wpłacają jedynie 140 zł.