Daily Archives: 21 września 2022

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs realizowany jest w całości on-line. Każdy uczeń otrzymuje własne konto, na którym rozwiązuje zadania z dowolnego komputera (również w domu).
Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do zmierzenia się z zadaniami logicznymi oraz prostymi zadaniami programistycznymi, które wprowadzają uczniów w świat programowania. W ogólności jego celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i programistycznych młodzieży oraz propagowanie myślenia komputacyjnego.
Konkurs został podzielony na trzy etapy:
1) Etap 1, termin 1 października – 28 października 2022, godz. 20:00
Pierwszy etap konkursu adresowany jest do bardzo szerokiej grupy uczniów, jako że nie zakładamy żadnej szczególnej wstępnej wiedzy z zakresu matematyki czy programowania. Zadania pierwszego etapu zostały przygotowane w taki sposób, by w konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy chcą zmierzyć się z zadaniami logicznymi i rozwijać zdolności logicznego myślenia. Wszystkie zadania mają wprowadzenie, które uzupełnia potrzebne do jego rozwiązania modele i schematy. Miesięczny czas trwania konkursu daje uczniom możliwość dogłębnego przeanalizowania treści zadań i przemyślenie swoich rozwiązań, a nauczycielowi możliwość wsparcia ucznia w poprawnym zrozumieniu problemu. Zachęcenie uczniów do wnikliwej analizy jest celem samym w sobie.
Pierwszy etap polega na rozwiązaniu online pytań testowych do kilku zadań matematyczno-logicznych opisanych w formie historyjki. Pytania onaczone są jako adresowane do uczniów klas 4-8 lub tylko do uczniów klas 7-8.
Znajomość programowania nie jest potrzebna do rozwiązania zadań 1 etapu. Zadania zawierają potrzebne opisy modeli i schematów, a rolą ucznia jest ich zrozumienie i zastosowanie. Uczniowie mają miesiąc czasu na przemyślenie i rozwiązanie zadań tego etapu.
2) Etap 2, termin 10 grudnia 2022, godz. 10:00 – 11:30
3) Etap 3, termin 18 marca 2023, godz. 10:00 – 11:30
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://instalogik.pl/

Jeżeli uczeń chce zarejestrować się w konkursie, może to zrobić na 2 sposoby:
a) zgłosić się po formularz rejestracyjny do p. Anny Wilczek, nauczyciel założy konto na podstawie dostarczonych danych;
b) poprosić rodziców o założenie konta:
• https://instalogik.pl/?page=custom&content=rejestracja_2022_rodzic – tutaj szczegółowo opisano sposób rejestracji ucznia przez rodzica, po rejestracji należy dostarczyć kod ucznia do p. Wilczek (aby uczeń był klasyfikowany, jego zgłoszenie musi zostać potwierdzone również przez nauczyciela)
• https://instalogik.pl/?page=register – strona, na której rodzic rejestruje swoje dziecko

ZAPRASZAMY!

 

16 września br. klasy 8 c i 8 d postanowiły się podczas wycieczki do Podlesic i Bobolic na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej zmierzyć się na czas w poszukiwaniu ukrytych podpowiedzi w szczelinach skalnych, jaskiniach, zaroślach a także umiejętności: orientacji w terenie, czytania mapy, posługiwania się kompasem i sprawdzenia własnej gibkości oraz zmysłu równowagi na nietypowym obszarze.

Wyruszyliśmy spod szkoły o godz. 8.00. Po przyjeździe na miejsce Pan przewodnik z PTTK w Rybniku wprowadził nas do „Adrenalina Parku” w Podlesicach.

Pierwszym punktem wycieczki była gra terenowa, której zasady zaprezentował miejscowy organizator. Przemieszczając się wyznaczonym mapą szlakiem w określonym czasie, należało poszukiwać wskazówki w postaci czerwonej wstążki. To właśnie ona sygnalizowała obecność w pobliżu plastikowej butelki, gdzieś zakopanej w ziemi albo ukrytej w jaskini. Znajdowało się tam hasło i wytyczne związane z odnalezieniem kolejnego liczącego się w grze punktu.

Na ścieżkach ósmoklasiści mijali wiele atrakcji. Były to przykładowo: różnego rodzaju grzyby, nieprzebyte zarośla, strumyki wodne, wapienne formacje skalne z miłośnikami wspinaczki / przypadkowo zasłaniającymi wstążki/ czy zwalone pnie drzew a czasami strome zbocza . Każdą z przeszkód trzeba było zgrabnie i sprytnie pokonać, gdyż liczył się czas przybycia na metę z hasłem oraz kompletem przepisanych wskazówek.
Momentami można było się poczuć niczym w labiryncie obrazującym leśne życie zarówno ptaków i zwierząt przy sprzyjającej słonecznej pogodzie .
Równocześnie druga z klas udała się na warsztaty z Panem przewodnikiem do Skał Rzędkowickich.
Później była zamiana.
Obie klasy nie zawiodły i otrzymały od organizatora pamiątkową odznakę. Jednocześnie zaskoczyły swą wzorową uczynnością, koleżeństwem i wsparciem oraz umiejętnością współpracy w losowo wybranej grupie podczas gry.

Po tych wszystkich wrażeniach spotkała nas jeszcze jedna niezwykle miła niespodzianka. Otóż trafiliśmy na Dzień Kół Gospodyń Wiejskich z tamtego regionu. Dzięki temu mogliśmy częściowo bezpłatnie skosztować specjałów tamtejszej kuchni.
Smaczne, ciepłe dania, po dużym wysiłku, spadły nam jak z nieba.
Ostatnim punktem naszej wycieczki było zwiedzanie zamku w Bobolicach.
Około godziny 16.30 wyruszyliśmy w drogę powrotną do szkoły naszym wygodnym autokarem.

Samorząd 8c i 8d

Samorząd Uczniowski zaprasza do zabawy!
W piątek 23 września:
*ubieramy się w kolory jesieni (pomarańczowy, żółty, brązowy, czerwony), można mieć emblematy: grzybki, liście itd.
*kiermasz jesienny na dolnym holu, do kupienia babeczki, grzybki z czekolady, sok z aronii, ozdoby jesienne
Dochód będzie przeznaczony na działalność Samorządu Uczniowskiego.

Maksymilian Dzidt z 8a to pasjonat judo. Od 6 lat trenuje w klubie POLONIA RYBNIK. Jest posiadaczem żółtego pasa 5 Qiu. Na swoim koncie ma liczne sukcesy. Ostatni to srebrny medal wywalczony 18.09.2022r.w Bielsku-Białej na turnieju GRAND PRIX POŁUDNIE w JUDO

Gratulujemy serdecznie
Nauczyciele oraz koledzy i koleżanki